piątek, 14 grudnia 2018

Zestaw Świąteczny

Przygotowałam dla Was dzisiaj prosty zestaw Świąteczny w postaci czekoladownika oraz kartki. 

Today I have prepared for you, a simple Christmas set in the form of a box for chocolate and a card.Na przykładzie czekoladownika, krok po kroku, przeprowadzę Was przez poszczególne etapy pracy.
Zaczęłam od przycięcia papieru akwarelowego, a następnie wykonaniu tuszem distress, na całej powierzchni, odbitek stemplem ze wzorem ostrokrzewu.

On the example of a box for chocolate, step by step, I will guide you through the various stages of work. First I've cut the watercolour paper, and then using Distress ink, on the whole surface, I've made print with a stamp with a holly.


Następnie, na ścinkach papieru akwarelowego wykonałam odbitki napisu oraz wilczomleczu, również tuszami distress.

Next, on watercolour paper leftovers, I made prints of the inscription and poinsettia, also with Distress inks.


Używając czystej wody i pędzla, rozmyłam odbitki, ale tak, by krawędzie zostały ostre. Z kolei w napisie, tusz rozmyłam tak, by powstał delikatny cień.

Using clean water and a brush, I smudged the prints, but so, that the edges were remined sharp. In turn, in the inscription, the ink was blurred to create a delicate shadow.


Ostatnim elementem potrzebnym do przygotowania pozostał wianek z ostrokrzewu. Jego odbitki wykonałam techniką embossing'u, na kalce.

The last element needed to be prepare was a wreath of holly. I made its prints with the embossing technique, on paper vellum.


Teraz pozostaje złożenie czekoladownika w całość, dodanie drobiazgów w postaci sznurka i gazy, a następnie przyklejeniu wykonanych przez nas wcześniej elementów (po wcześniejszym ich wycięciu). Do wykończenia pracy użyłam przezroczystych perełek w płynie i brokatu.

Last step which has left is to put the box for chocolate together, add small details in the form of a string and gauze, and then glue the previously made elements (after cutting them out). For finishing work I used transparent liquid beads and glitter.


W ten sam sposób przygotowujemy kartkę i zestaw jest gotowy!

In the same steps, we prepare a card and a set is ready!

W pracy użyłam:

I have used:

 

 

Miłego dnia!

Have a lovely day!


1 komentarz:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...