poniedziałek, 31 maja 2021

Pod gwiazdami

Hej!
Dziś chciałam Wam pokazać, jak ozdobiłam swój organizer na papiery i duże maski. Wiedziałam, że kolorystyka ma być czarno złota, a całość ma przywodzić na myśl rozgwieżdżone niebo.

Hello!
Today I wanted to show you how I decorated my organizer for papers and large masks. I knew that the colors should be black and gold, and the whole thing should bring to mind a starry sky.


Rozpoczęłam od pomalowania bazy czarnym gesso, ale boki pozostawiłam czyste. Nie chciałam, żeby kilka organizerów stojących w rzędzie sklejało się ze sobą i brudziło, zwłaszcza że widoczne będą jedynie przednie ścianki.

I started by painting the base with black gesso, but left the sides clean. I didn't want several organizers standing in a row to stick together and get dirty, especially since only the front panels will be visible.


Następnie dodałam wzory przy użyciu maski i pasty strukturalnej.

Then I added patterns using a stencil and structural paste.


Potem zaczęłam budować kompozycję z złożoną z uroczych małych domków, kwiatków i gwiazdek.

Then I started building a composition of cute little houses, flowers and stars.


Podczas nakładania różnych odcieni złotej farby spryskiwałam całość wodą i pozwalałam kolorom ściekać swobodnie w dół. W ten sposób chciałam osiągnąć efekt, w którym złoto będzie spływać z nieba wprost na miasteczko.

While applying different shades of gold paint, I sprayed it all with water and let the colors drip down freely. In this way, I wanted to achieve an effect in which gold would flow from the sky straight onto the town.
 Na koniec dodałam jeszcze kilka chlapnięć złotą farbą i gotowe :)

Finally, I added a few more splashes of gold paint and it's ready.
Użyłam / I used:Miłego dnia!
Have a nice day!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...