wtorek, 16 października 2018

ABC narzędzi w scrapbookingu - wykrojniki

Mam dla Was dzisiaj nieco inną propozycję inspiracji /kursu. Jako że Agateria craft dodała, całkiem niedawno, wykrojniki do swojej oferty pomyślałam, że warto byłoby się przyjrzeć temu narzędziu i pokazać Wam, że funkcja wykrawania to tylko jedna z wielu opcji i zachęcić do wykorzystywania swoich narzędzi, nie tylko zgodnie z przeznaczeniem, odkrywając ich rozmaite możliwości. Zapewne dla niektórych z Was będzie to tylko przypomnienie technik, które stosujecie z powodzeniem od dawna, ale mam nadzieję, że zawitają na blog również te osoby, które mają mniejsze doświadczenie w tej materii, a którym dzisiejszy kurs przyda się do tworzenia nowych, wspaniałych prac. 
Zatem nie przedłużając zapraszam na kurs, w którym w czterech punktach pokażę Wam podstawy, jak można wykorzystać wykrojniki inaczej, niż nazwa wskazuje ;-). 
Swój kurs oprę o wykrojnik  - wianek oraz proste prace, które zilustrują uzyskane efekty.

Today I have a slightly different inspiration for you- a course of basic techniques. Since Agateria craft has added, quite recently, die cuts to their offer, I thought that it would be worth to take a closer look at this tool, and show you that die cutting is just one of many options for this tool and to encourage you using your tool, not only as intended, to discover their various possibilities.
Probably for some of you it will be only a reminder of the techniques that you have been using successfully for a long time, but I hope that those who have less experience in this matter will also visit a blog and presented course will be useful for creating new, wonderful works.
Therefore, without further due, I invite you to a course in which in four steps, I will show you the basics of how to use dies differently than the name indicates;) I will base my course on a die cut - wreath and on simple cards that will illustrate the results.
1. Wykrojnik jako wykrojnik - czyli nie zaskoczę Was w pierwszym punkcie, ale warto również wspomnieć do czego służy to narzędzie z definicji. W zależności od kształtu i formy możemy za jego pomocą oraz maszynki wycinającej, w sposób szybki i elegancki uzyskać wzory, kształty i ozdobniki o idealnych krawędziach, bez meczenia się z wycinaniem ręcznym nożyczkami, skalpelem itp. (oczywiście jak ktoś lubi, to czemu nie ;) ). Z maszynki uzyskujemy wycięty wzór a następnie układamy kompozycję, wmontowując wzorek w prace (w całości lub częściach). I już, gotowe!

1. A die cut as an die cut - well, no surprise here, but it is worth mentioning, what the tool was created for. Depending on the shape and the form, we can use it in a cutting machines, for cutting quick and elegant patterns, shapes and ornaments with perfect edges, without having to cut manually with scissors, scalpel etc. (of course, if you like, why not;) ). After cuttings shape, we can arrange the composition on our work, and done! 2. Wykrojnik jako maska - no własnie, skoro już wycięliśmy wzorek to szkoda wyrzucać to, co po nim zostało. Zazwyczaj wycinamy w grubszym papierze i to wystarczy na co najmniej jeden raz jako maska. Wzorek nie będzie tak idealny, jak ze specjalnie przygotowanej maski, ale jeśli lubicie prace w bardziej artystycznym stylu, to taka "domowej roboty" maska spełni swoją funkcję. Oczywiście można popróbować z innymi materiałami poza papierem i zobaczyć jakie powstaną efekty.

2. A die cut as a mask (or stencil) - since we have already cut out the pattern, it would be pity to throw away what was left of it. Usually, we cut out in thicker paper and this is enough, for at least one use as a mask. The pattern will not be as perfect as with a specially prepared mask, but if you like to work in a more artistic style, then such a "homemade" mask will do for its function. Of course, you can try other materials besides paper and see what effects you will get.3. Wykrojnik jako element wytłaczający - czyli jak z wykrojnika zrobić namiastkę "folderu do wytłaczania". Oczywiście folderem to to nie jest, ale efekt wytłoczenia można uzyskać całkiem dobry. Wystarczy, że pomiędzy jedną płytkę do wycinania a papier włożymy miękką przekładkę. Może być, tak jak na zdjęciu, podkładka do myszki komputerowej, ale jeszcze lepiej sprawdzi się w tej roli grubsza pianka kreatywna (oczywiście są też specjale dedykowane do tego maty). Taki zestaw przepuszczamy przez maszynkę w trybie do folderów i gotowe! A jeśli do tego potuszujecie wykrojnik tuszem do embossingu, zanim wrzucicie zestaw do maszynki, to dodatkowo uzyskacie ciekawe efekty kolorystyczne i fakturowe. Nie zapominajcie też, że każdy awers ma swój rewers, który też doskonale nadaje się do wykorzystania :-) Ważne, przed tłoczeniem lekko zwilżyć papier, dzięki czemu nie popęka a wzór będzie wyraźniejszy!

3. A die cut as an embossing element - which means, to make a substitution for embossing folder. 
Of course, it is not a folder, but the embossing effect can be quite good. It is enough to insert a soft mat between one cutting plate and the paper. It may be, just like in the picture, a computer mouse pad, but the thicker creative foam (fun foam) will perform even better in this role (of course there are also special dedicated mats for this technique). Pass a set through the die cutting machine on the mode for embossing folder and done! And if you dye a metal die cut, with embossing ink, before throwing the set into the machine, then you will also get interesting options for color and texture effects. Do not forget that every obverse has its reverse, which is also well-suited to use :) Important, before passing a set through machine, slightly moisten the paper, so that it will not crack and the pattern will be more pronounced!


4. Wykrojnik jako stempel - tak, tak, całkiem nieźle się do tego nadaje. W zależności od efektu jaki chcecie uzyskać, można postemplować bezpośrednio wykrojnik i zwyczajnie odbić go na  kartce papieru, ale ja osobiście wole inną metodę. W poprzednim punkcie wspomniałam o piance kreatywnej. Jeśli zamiast dodawać ją jako podkładkę do wytłaczania, wytniecie z niej wzór, to sprawdzi się on całkiem zgrabnie jako stempel. Wystarczy go zamontować na bloczku, po tuszować, odbić i gotowe! Oczywiście, jakość tak robionego stempla nigdy nie dorówna stemplom foto-polimerowym (nie wspominając o gumowych), ale do prac artystycznych, podobnie jak domowej roboty maska, spełni swoje zadanie. Jako przykład pokazałam Wam wykrojnik wianek, ale jeśli tak jak ja, posiadacie wykrojniki do konkretnych stempli np. postaci itp., to z takimi formami też można bardzo fajne prace wykonać. 

4. A die cut as a stamp - yes, yes, it's good for that purpose too. Depending on the effect you want to get, you can dye with ink on a metal die cut directly and simply stamp it on a piece of paper, but I personally prefer a different method. In the previous point, I mentioned creative foam. If instead of using it as a mat for embossing, you actually cut out of it a pattern, it will work perfectly as a stamp. Just mount it on the clear block, ink it, stamp it on a paper, and done! ;)
Of course, the quality of a stamp made in this way, will never match the quality of photopolymer stamps (not to mention rubber ones), but for artistic works, just like a homemade mask, such a stamp will also do the job. As an example, I showed you a die cut wreath, but if you, like me, have die cuts for specific stamps, eg birds shapes, human shapes, etc., you can do many artistic works with this technique.
Prawda, że wykrojniki to genialne narzędzia? W dzisiejszym wpisie pokazałam Wam jedynie podstawy podstaw. Każdą z tych metod można rozwijać na różne sposoby. Dlatego serdecznie zachęcam do próbowania i poznawania możliwości swoich narzędzi, nie tylko wykrojników ;-)

Die cuts are brilliant tools, don't you think? In today's post I showed you only the very basics. Each of these methods can be developed in various ways. Therefore, I heartily encourage you to try and learn about the possibilities of your tools, not only die cuts;-)

Do dzisiejszego kursu użyłam:
For today's course I have used:Dziękuję, jeśli doczytaliście do końca! ;-)

Thank you, if you got this far! ;-)


6 komentarzy:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...