sobota, 7 maja 2022

Komunia w złocie

 Witajcie, sezon komunijny w pełni. Na biurku mnóstwo projektów komunijnych pamiątek, a w głowie jeszcze więcej pomysłów na kolejne :) Dziś chciałabym zaprezentować Wam delikatną kartkę w formacie A6. Jasna subtelna kolorystyka z dodatkami złota idealnie sprawdzi się na tak wyjątkową okazję. Dodatkowo kartka w takiej kolorystyce idealnie będzie pasować jak pamiątka zarówno dla dziewczynki jak i chłopca.

Hello, the communion season is in full swing. There are a lot of communion souvenir projects on the desk, and even more ideas for new ones in your head :) Today I would like to present you a delicate card in A6 format. Bright, subtle colors with gold additions are perfect for such a special occasion. In addition, a card in such colors will be a perfect souvenir for both girls and boys.


Na początek wybrałam papiery w odcieniach bieli z delikatnym wzorem. Po przycięciu pierwszej warstwy na odpowiedni wymiar, naniosłam wzór maski za pomocą pasty strukturalnej. Po wyschnięciu struktury okleiłam bazę pierwszą warstwą papieru. Następnie dopasowałam sobie  dwa paski papieru scrapowego o różnej szerokości - wykorzystałam tu ścinki pozostałe z wcześniejszych projektów. Oba paski podkleiłam dodatkowo białym papierem tak aby tworzył on minimalną ramkę . Stempel koronki odbiłam na kalce, zembossowałam go na złoto oraz odpowiednio docięłam, pozostawiając prosty brzeg z zapasem kalki, tak aby móc ją swobodnie podkleić. 

At the beginning, I chose papers in shades of white with a delicate pattern. After cutting the first layer to the desired size, I applied the mask pattern with a structural paste. After the structure was dry, I covered the base with the first layer of paper. Then I matched two strips of scrap paper of different widths - I used the scraps from my previous projects. I glued both stripes with white paper so that it creates a minimal frame. I stamped the lace stamp on tracing paper, embossed it gold and trimmed it properly, leaving a straight edge with a reserve of tracing paper so that I could stick it freely.
Przyszedł czas na stworzenie kolejnych warstw. Pierwszy pasek papieru podkleiłam embossowaną koronką, tak aby wzór koronki wystawał po prawej stronie. Tak zmontowany element dokleiłam na dystansie do lewej strony kartki. Następnie pasek czystej kalki nakleiłam na wcześniejszy element, przesuwając ją lekko w prawo. Na koniec miejsce klejenia kalki zasłoniłam jeszcze jednym, najwęższym paskiem umieszczając go na dystansie.

Now is the time to create more layers. I glued the first strip of paper with embossed lace so that the lace pattern protrudes on the right side. I glued the assembled element to the left side of the sheet at a distance. Then I stuck a strip of clean carbon paper on the previous element, moving it slightly to the right. At the end, I covered the place of gluing the carbon paper with one more, the narrowest strip, placing it on the distance.


Mając tak gotowe warstwy przyszedł czas na przygotowanie elementów kompozycji. Stempel kwiatu lilii odbiłam podwójnie na kalce i zembossowałam na złoto, a następnie każdy element wycięłam. Za pomocą wykrojnika wycięłam kółeczko, którym podłożyłam tekturkę, tworząc między nimi dystans. Na środku kartki umieściłam element z tekturką tak aby mieścił się po środku serwetki wykonanej na początku pastą strukturalną. Po lewej stronie ułożyłam prostą kompozycję z embossowanych lilii , dodałam jeden papierowy kwiat magnolii, odrobinę sizalu i wstążkę. Całość dopełniły pół perełki umieszczone w przeciwległych rogach kartki. Na dole pozostało miejsce na umieszczenie personalizacji.

With the layers ready in such a way, the time has come to prepare the elements of the composition. I made a double stamp of the lily flower on tracing paper and embossed it into gold, and then cut out each element. Using a die, I cut a circle with which I put a cardboard, creating a distance between them. In the center of the sheet, I placed an element with a cardboard so that it would fit in the center of the napkin made at the beginning with structural paste. On the left, I made a simple composition of embossed lilies, added one paper magnolia flower, a bit of sisal and a ribbon. The whole was completed with half pearls placed in opposite corners of the page. At the bottom, there is space for personalization.


Użyte produkty:
  
  
 


Pozdrawiam
Marta Papierowe Agrafki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...